Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Algemeen

Moskeewebsite.nl is een website van 4KStudio.nl. De informatie daarop komt tot stand onder verantwoordelijkheid van 4KStudio.nl.

Moskeewebsite.nl besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud. Het is echter mogelijk dat informatie op deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Moskeewebsite.nl is verder niet aansprakelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik van websites van derden, die via Moskeewebsite.nl gelinkt worden.

Bescherming persoonsgegevens

Moskeewebsite.nl gebruikt alleen persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en strikt voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Auteursrechten

Moskeewebsite.nl houdt het auteursrecht op de via de website van Moskeewebsite.nl verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de site van Moskeewebsite.nl mag zonder schriftelijke toestemming van Moskeewebsite.nl openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient te geschieden met bronvermelding.

Privacyverklaring

Moskeewebsite.nl gebruikt statistiekensoftware om inzicht te krijgen in de wijze waarop bezoekers gebruik maken van deze website. De software gebruikt cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden. Deze gegevens, waaronder uw IP-adres, worden eventueel verwerkt door de softwarebouwer.